CANDY SHERBET 50ml

Den livlige glansen til Candy Sherbert Wax vil gi kjøretøyet ditt den søteste finishen du noen gang har sett

PrisNOK490,00 inkl. mva.
På lager
 • Produktinfo
 • Faremerking/datablad
 • Produktanmeldelser (0)

Den livlige glansen til Candy Sherbert Wax vil gi kjøretøyet ditt den søteste finishen du noen gang har sett. Candy Sherbert er laget av høykvalitets, organisk carnaubavoks og vår spesialtilpassede blanding av beskyttende sammenlåsende SiO2-partikler, som gir et lag med motstandsdyktig  hydrofob beskyttelse. 

Funksjoner og fordeler:

 • T1 Carnauba Wax
 • Luksuriøse fargeforbedringer og myk å ta på når du er ferdig
 • Trygg på alle lakk typer, PPF og keramisk coating
 • Superhydrofobisk
 • Enkleste voks-påføring 
  • Bruk

  • 1.Rengjør, tørk og avfett overflaten grundig før påføring.
   (vi anbefaler Fireball  
   REBORN ).

  • 2. Påfør et veldig tynt lag voks jevnt med en applikator (vi anbefaler Fireball  Wax Acrylic Pad for dette ) i lette sirkulære bevegelser uten å utøve mye press.

  • 3. Etter å ha påført voksen , la den tørke i 20 min(buffetiden kan variere avhengig av temperatur og fuktighet) og buff av med en mikrofiberklut (Vi anbefaler Fireball  Terry Bear Buffing Towel for dette )

  • 4. Et andre strøk etter ca 6 timer vil gi mer glans og glatthet. 

  • Merknader:
   1. Det tar ca. 6 timer før voksen herder.
   2. I tillegg anbefaler vi å la kjøretøyet stå i et rom hvor det ikke er utsatt for sol eller kontakt med vann i 24 timer etter påføring.
   3. Etter 14 dager er voksen fullstendig herdet.
   4. Må ikke brukes i direkte sollys og på varme overflater.
   5. Oppbevares på et kjølig og skyggefullt sted.
   6. Buffe tiden kan variere avhengig av temperatur og fuktighet.

Farepiktogrammer:        

GHS07            
Advarsel           


Faresetninger:

H315: Forårsaker hudirritasjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412: Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter.


Sikkerhetsinstruksjoner:

P280: Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsbeskyttelse.
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P304+P340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at det er behagelig å
puste.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med
vann i flere minutter. Hvis mulig, fjern kontaktlinser. Fortsett
å skylle.
P321: Spesialbehandling (se utfyllende førstehjelpsinstruksjoner på denne etiketten) P362+P364: Ta av forurensede klær og vask før gjenbruk.

 

Last ned datablad HER

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.