CHERRY BLOSSOM WAX

Cherry Blossom bruker naturlige ingredienser for å etterligne duften av kirsebærtrær i blomst. De samme ingrediensene dekker kjøretøyet ditt i en finish så glatt at det føles som rent glass.

PrisNOK1 100,00 inkl. mva.
På lager
 • Produktinfo
 • Faremerking/datablad
 • Produktanmeldelser (0)

Cherry Blossom bruker naturlige ingredienser for å etterligne duften av kirsebærtrær i blomst. De samme ingrediensene dekker kjøretøyet ditt i en finish så glatt at det føles som rent glass. Cherry Blossom er laget av høykvalitets, organisk Carnaubavoks og vår spesialtilpassede blanding av beskyttende sammenlåsende SiO2-partikler, som gir et lag med motstandsdyktig hydrofob beskyttelse.

Funksjoner og fordeler:

 • 30 % ren brasiliansk T1 karnaubavoks
 • Dyp, ren, våt look og myk, silkeaktig touch når du er ferdig
 • Utrolig hydrofob ytelse
 • Superhydrofobisk
 • Enkleste voks-påføring 
  • Bruk

  • 1.Rengjør, tørk og avfett overflaten grundig før påføring.
   (vi anbefaler Fireball  
   REBORN ).

  • 2. Påfør et veldig tynt lag voks jevnt med en applikator (vi anbefaler Fireball  Wax Acrylic Pad for dette ) i lette sirkulære bevegelser uten å utøve mye press.

  • 3. Etter å ha påført voksen , la den tørke i 20 min(buffetiden kan variere avhengig av temperatur og fuktighet) og buff av med en mikrofiberklut (Vi anbefaler Fireball  Terry Bear Buffing Towel for dette )

  • 4. Et andre strøk etter ca 6 timer vil gi mer glans og glatthet. 

  • Merknader:
   1. Det tar ca. 6 timer før voksen herder.
   2. I tillegg anbefaler vi å la kjøretøyet stå i et rom hvor det ikke er utsatt for sol eller kontakt med vann i 24 timer etter påføring.
   3. Etter 14 dager er voksen fullstendig herdet.
   4. Må ikke brukes i direkte sollys og på varme overflater.
   5. Oppbevares på et kjølig og skyggefullt sted.
   6. Buffe tiden kan variere avhengig av temperatur og fuktighet.

Farepiktogrammer:        

GHS07            
Advarsel           


Faresetninger:

H315: Forårsaker hudirritasjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412: Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter.


Sikkerhetsinstruksjoner:

P280: Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsbeskyttelse.
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P304+P340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at det er behagelig å
puste.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med
vann i flere minutter. Hvis mulig, fjern kontaktlinser. Fortsett
å skylle.
P321: Spesialbehandling (se utfyllende førstehjelpsinstruksjoner på denne etiketten) P362+P364: Ta av forurensede klær og vask før gjenbruk.

 

Last ned datablad HER

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.